Golfwedstrijd op golfbaan "de Scherpenbergh" te Apeldoorn

vrijdag 23 augustus 2019, 10:30 - 20:30

Op donderdag 22 augustus 2019 houden wij onze jaarlijkse golfwedstrijd op de baan van “De Scherpenbergh” te Apeldoorn.

Het adres is:

Albaweg 43
7364 CB Lieren (gemeente Apeldoorn)
Tel. 055 505 12 62

Evenals voorgaande jaren gaan wij voor de golfers onder ons een 18 holes golfwedstrijd organiseren. Iedereen die in het bezit is van een NGF handicap of het GVB  kan hieraan deelnemen.

Het programma voor deze dag is als volgt:

10.30 uur

Ontvangst vanaf 10.30 uur met koffie en cake;

Eventueel inslaan op de driving-range en/of putting-green;

Water in de baan zelf verzorgen;

De lunch inclusief drankje, wordt verzorgd in de baan.

12.00 uur Start wedstrijd
± 17.00 uur Borreltijd en aansluitend gelegenheid tot opfrissen en omkleden
± 18.30 uur Drie gangen diner, tevens prijsuitreiking
± 20.30 uur Einde golfdag

Evenals voorgaande jaren kiezen wij voor twee spelvormen.

U kunt dus een keuze maken uit, individueel stableford, of texas-scramble (best bal, drie- of vierbal).

Op het aanmeldingsformulier kunt u uw voorkeur aangeven.

Aanmelding en eigen bijdrage

Bijgaand ontvangt u het aanmeldingsformulier en wij verzoeken u deze voor 31 juli 2019 in te sturen zodat wij de dag verder kunnen gaan invullen.

Zodra de wedstrijd is ingedeeld zullen wij u hierover en alles wat er verder nog te vermelden is, informeren.

De eigen bijdrage bedraagt € 70,-- per persoon en is inclusief; koffie/thee, lunch, borrel en drie gangen diner.

Door volledige invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier met machtiging, machtigt u de penningmeester het verschuldigde bedrag te incasseren.

Het bedrag wordt rond de wedstrijddag van uw rekening afgeschreven.

Sponsoren voor deze dag

  • De lunch wordt wederom verzorgd door Gildeslager van Egmond uit Arnhem;
  • De sponsor van de borrel heeft afgehaakt, vandaar de prijsverhoging met € 5,--;
  • De drank tijdens het diner is voor eigen rekening (tenzij wij hiervoor nog een gulle gever kunnen vinden).

Let op: Het aanmeldingsformulier dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 31 juli 2019 in ons bezit te zijn:

Vereniging BAM Gepensioneerden
P/a Jan Vissers
Bellevue 76
6561CZ Groesbeek

Wij hopen op een zonnige, leuke en sportieve dag en zien u graag op donderdag 22 augustus a.s.!!

Met een vriendelijke groet,
Namens de golfcommissie,
Dries Kemps, tel.: 0342 471 476
Jan Hazeleger, tel.: 06 538 81 208
Jan Vissers, tel.: 024 397 33 98 / 06 536 00 136