Halfjaarlijkse bijeenkomst

dinsdag 23 april 2013, 12:30 - 16:30

Halfjaarlijkse bijeenkomst in het Bouwhuis te Zoetermeer.

Wij zijn te gast in het Bouwhuis, Zilverstraat 69 te 2718 RP Zoetermeer tel.: 079 32 52 162  waar wij u circa 12.30 uur verwachten (zie routebeschrijving).

Het programma is als volgt:

12.30 – 13.15 uur Ontvangst met gezamenlijk lunchbuffet
13.15 – 14.00 uur Presentatie Bouwhuis (ene helft van de groep ziet de Bouwhuis film in het auditorium, terwijl de andere helft met beheerder Henk van Haarlem een aantal specifieke items van het Bouwhuis bekijkt) daarna wordt omgewisseld
14.00 uur Korte pauze met een frisdrank
14.00 – 16.30 uur Vergadering bestuur en commissieleden

De agenda voor de vergadering is als volgt:

  1. Opening en welkom, speciaal nieuwelingen
  2. Mededelingen
  3. Notulen van de vergadering d.d. 2 oktober 2012 en actielijst (in uw bezit)
  4. Mededelingen Activiteitencommissie
  5. Mededelingen SEC
  6. Doornemen van de rapportages
  7. Afscheid vertrekkende contactpersonen
  8. Wat verder ter tafel komt
  9. Rondvraag en sluiting.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om deze bijeenkomst bij te wonen, laat u dit dan even weten aan Els Oosterlaken, telefoonnummer: 030 659 87 48, e-mailadres: P.Oosterlaken@bamgroep.nl, zodat wij bijtijds het juiste aantal deelnemers kunnen doorgeven.

Gaarne verzoeken wij u bij binnenkomst uw naamsticker te pakken en deze zichtbaar op uw kleding aan te brengen zodat wij weten wie aanwezig is op deze vergadering.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur,

A.L.F. Kerklaan, Secretaris

(Bij absentie Els Oosterlaken-van Tol)

N.B.: Vergeet u niet de rapportages tijdig in te zenden.