Najaarsexcursie Beeld en Geluid op 7 en 20 november 2019

donderdag 7 november 2019
woensdag 20 november 2019

Uitnodiging voor onze najaarsexcursie met een bezoek aan het Nederlands Instituut voor BEELD EN GELUID in Hilversum.

Geachte heer/mevrouw,

Op donderdag 7 en woensdag 20 november 2019 organiseren wij een bezoek aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Met een gevarieerd programma krijgt u een unieke gelegenheid om vanuit het rijke audiovisuele archief van de Nederlandse omroepen en particuliere collecties een nostalgische dag te beleven. Maar ook het gebouw zelf is een belevenis op zich.

Na ontvangst met koffie, thee en een gebakje in de indrukwekkende centrale hal, wordt ons in een van de zalen een nostalgie arrangement geboden. Hier ziet u een korte film over het Instituut en de spectaculaire architectuur van het gebouw. U krijgt een indruk van de enorme omvang van het nationale radio- en televisiearchief en de manier waarop dit wordt gebruikt en bewaard.

Tijdens het interactieve filmprogramma worden herinneringen opgehaald aan de leukste televisiemomenten uit bijna 70 jaar televisie. Meezingen mag op de oude bekende televisie-tunes.

Er wordt ook een rondleiding met gidsen georganiseerd, om achter de schermen te kunnen kijken binnen het gebouw. Een unieke kans om een beeld te krijgen van het archief.

Daarnaast is nog tijd om op eigen gelegenheid Beeld en Geluid EXPERIENCE te bezoeken. Daar ontdekt u de wereld van radio en televisie op een bijzondere manier. Kijken, luisteren en doen staan centraal in dit museumdeel onder begeleiding en geholpen door een virtuele gids.

De dag wordt afgesloten met een lunch inclusief nostalgische verrassing.

Planning dagen

Er zijn twee dagen gepland waarbij we maximaal 80 personen op één dag kunnen ontvangen.

U heeft de keuze uit donderdag 7 of woensdag 20 november 2019. Zoals gebruikelijk is de volgorde van inschrijving bepalend voor uw deelname.

Programma van deze najaarsexcursie:

09.30  - 10.15 uur Ontvangst met koffie of thee en een gebakje in de centrale hal van Beeld en Geluid
10.15  - 11.45 uur Nostalgie programma in de zaal voor alle deelnemers
11.45  - 12.00 uur Korte pauze en indeling in twee gelijke groepen
12.15  - 12.45 uur

GROEP 1: Rondleiding met aantal gidsen

GROEP 2: Experience bezoek op eigen gelegenheid

12.45  - 13.30 uur

GROEP 1: Experience bezoek op eigen gelegenheid

GROEP 2: Rondleiding met aantal gidsen

13.30  - 14.30 uur Lunch in het Atrium (binnenterras) met nostalgische verrassing

Bereikbaarheid en Parkeren

De ontvangst is in gebouw Beeld en Geluid te Hilversum:

Adres: Media Parkboulevard 1, Hilversum.

De ondergrondse parkeergarage van Beeld en Geluid bevindt zich aan de achterzijde van het pand. Het tarief is € 1,50 per uur (max. dagtarief € 9,--). De garage beschikt over twee oplaadpalen voor elektrische auto's.

Beeld en Geluid staat tegenover NS-station Hilversum Media Park en is dus per trein goed en op loopafstand bereikbaar.

Eigen bijdrage en Aanmeldingsformulier

De eigen bijdrage voor deze excursie-dag bedraagt € 39,50 per persoon. Indien u een geldige museumkaart of Bankgiro Loterij VIP pas kan laten scannen bij Beeld en Geluid, wordt de eigen bijdrage € 31,50 per persoon. Vergeet dan niet uw kaart of pas mee te nemen!

Dieetwensen kunt u op het aanmeldingsformulier aangeven.

Wij geven dit door aan het restaurant. U dient zelf de bediening hierop te attenderen.

Door invulling en ondertekening van het bijgaande aanmeldingsformulier met machtiging, schrijft u zich in voor deelname aan één van de twee dagen en machtigt u de penningmeester het bedrag rond de dag van deelname van uw rekening af te schrijven. 

Het maximaal aantal deelnemers is 80 personen per excursiedag. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven welke dag uw voorkeur heeft. De volgorde van ontvangst van uw inschrijving bepaalt verder uw deelname. U krijgt dit bevestigd per e-mail.

Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk maandag 21 oktober 2019 in ons bezit te zijn.  

Onverhoopt afzeggen

Indien u hebt ingeschreven en onverhoopt verhinderd bent om mee te gaan, meldt u dit dan direct en uitsluitend en alleen aan:

Indien de afzegging plaats vindt na 5 resp. 18 november 2019, zijn wij in verband met gemaakte afspraken, genoodzaakt het inschrijfgeld te innen.

Op de dag zelf zijn we bereikbaar op de volgende nummers:

  • Rijk van Tongeren, mobiel: 06 302 97 504
  • Joost Lobach, mobiel: 06 836 91 611
  • Beeld en Geluid Hilversum, telefoon: 035 677 54 44

Wij ontmoeten u graag 7 of 20 november a.s. bij Beeld en Geluid in Hilversum.

Met vriendelijke groet,

Namens de Activiteitencommissie
Vereniging BAM gepensioneerden,
Rijk van Tongeren en Joost Lobach

Bijlage: Aanmeldingsformulier met machtiging 

Kijk ook eens op de volgende site: www.beeldengeluid.nl