Voorjaarsexcursie Zeesluis IJmuiden

donderdag 21 maart 2019, 09:30 - 15:00
woensdag 27 maart 2019, 09:30 - 15:00

Uitnodiging voor onze technische voorjaarsexcursie met een bezoek aan de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden, een combinatiewerk van BAM en Volker Stevin.

Op donderdag 21 en woensdag 27 maart 2019 organiseren wij een bezoek aan SHIP (Sluis Haven Informatie Punt) in IJmuiden. We ontvangen u eerst in het Rabobank IJmond Stadion (Telstar) te Velsen-Zuid. Van daaruit rijden we in ca. 15 minuten naar SHIP (route via de veerpont “Velsen-Zuid”).

Bij SHIP krijgt één groep een rondleiding met onder andere een adembenemend uitzicht over het havengebied en ook zicht op de bouw van de nieuwe sluis. De tweede groep krijgt ondertussen een rondvaart rondom de bouwput. Na ongeveer een uur wisselen de twee groepen; krijgt de tweede groep de rondleiding en de eerste groep de rondvaart.

Na al de opgedane indrukken rijden we terug naar het Rabobank IJmond Stadion voor de lunch en de afsluiting van de technische excursie.

Bouw Zeesluis IJmuiden

De omstreden bouw van de grootste zeesluis ter wereld en het Noordzeekanaalgebied, haalt regelmatig het nieuws. Onlangs, op 20 januari 2019, is de eerste van in totaal drie sluisdeuren van de nieuwe zeesluis in IJmuiden aangekomen na een 26.000 km lange tocht vanuit Zuid-Korea. Twee maanden daarvoor is de eerste deurkas succesvol afgezonken, waar straks de sluisdeur in- en uitrolt. Alleen de deurkas heeft al een afmeting van 80 meter lengte, 26 meter breedte en 25 meter hoogte; een klein flatgebouw.

SHIP

Bij het Sluis Haven Informatie Punt, krijgen we een rondleiding. In de expo ligt het hele sluizencomplex op schaal aan je voeten. Je kan zelf de sluizen op schaal bedienen. We krijgen een indrukwekkend overzicht van de bouw van ’s-werelds grootste zeesluis ter voorbereiding op de schepen van de toekomst.

Vanaf de aanlegsteiger bij SHIP ligt een speciaal ingehuurde rondvaartboot klaar om vanaf het water de enorme bouwput nader te bekijken.

Planning

Er zijn twee dagen gepland waarbij we maximaal 80 personen op één dag kunnen ontvangen; meer is helaas niet mogelijk.

U heeft de keuze uit donderdag 21 of woensdag 27 maart 2019. Zoals gebruikelijk is de volgorde van inschrijving bepalend voor uw deelname.

 
Programma van de technische excursie:

09.30 - 10.15 uur Ontvangst met koffie of thee en een “sluisje” in het Rabobank IJmond Stadion te Velsen-Zuid. Verdeling in twee groepen van maximaal 40 personen
10.15 - 10.30 uur Verplaatsen per auto naar SHIP te IJmuiden
10.45 - 11.45 uur

Groep 1: rondleiding SHIP
Groep 2: Rondvaart rondom de zeesluis

11.45 - 12.00 uur Wisseling groepen; tijd voor toiletbezoek en een kopje koffie
12.00 - 13.00 uur

Groep 1: Rondvaart rondom de zeesluis
Groep 2: Rondleiding SHIP

13.15 - 13.30 uur Terug per auto naar Rabobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid
13.45 - 15.00 uur Lunch met 1 luxe belegd broodje, 1 broodje kroket, soep van de dag en drankjes
± 15.00 uur Afsluiting excursie.
U kunt huiswaarts keren of op eigen gelegenheid nog een  bezoek brengen aan bijvoorbeeld het zee- en havenmuseum in IJmuiden.

Bereikbaarheid en Parkeren

De ontvangst is in het Rabobank IJmond Stadion te 1981 EK Velsen-Zuid:

Adres

Minister van Houtenlaan 123
Tel: 0255 546 920

Parkeren is gratis tegenover het stadion. Er is ruime parkeergelegenheid.

Verplaatsen van Rabobank IJmond Stadion naar SHIP IJmuiden.

Als u met anderen kan meerijden vanaf het Stadion naar SHIP en weer terug, kunt u uw eigen auto laten staan. Omdat de veerpont die u naar de overkant vaart op weg naar SHIP een beperkte capaciteit heeft, is carpooling sterk aan te raden.

Locatie SHIP te IJmuiden

Adres

Noordersluisweg 1 te 1975 AM IJmuiden
Tel: 0255 516 254

Parkeren bij SHIP is gratis. Maximaal voor 40 auto’s.

Eigen bijdrage en aanmeldingsformulier

De eigen bijdrage voor deze excursiedag bedraagt € 36,-- per persoon

Dieetwensen kunt u op het aanmeldingsformulier aangeven.

Wij geven dit door aan het restaurant. U dient zelf de bediening hierop te attenderen.

Door invulling en ondertekening van het bijgaande aanmeldingsformulier met machtiging, machtigt u de penningmeester het bedrag te incasseren. 

Het maximaal aantal deelnemers is 80 personen per excursie-dag. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven welke dag uw voorkeur heeft. De volgorde van ontvangst van uw inschrijving bepaalt verder uw deelname. U krijgt dit bevestigd per e-mail.
Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk donderdag 7 maart 2019 in ons bezit te zijn.  

Onverhoopt afzeggen

Indien u hebt ingeschreven en onverhoopt verhinderd bent om mee te gaan, meldt u dit dan direct en uitsluitend en alleen aan:

Indien de afzegging plaats vindt na 19 resp. 25 maart, zijn wij in verband met gemaakte afspraken, genoodzaakt het inschrijfgeld te innen.

Op de dag zelf zijn we bereikbaar op de volgende nummers:

  • Jan Vissers: mobiel  06 536 001 36
  • Joost Lobach: mobiel  06 836 916 11
  • Rabobank IJmond Stadion: tel.: 0255-546920
  • SHIP IJmuiden: tel.: 0255-516254

Wij hopen u te mogen begroeten op donderdag 21 of woensdag 27 maart 2019.

Met vriendelijke groet,
Namens de Activiteitencommissie
Vereniging BAM gepensioneerden
Jan Vissers en Joost Lobach

Bijlage: Aanmeldingsformulier met machtiging 

Kijk ook eens op de volgende site: https://ship-info.nl/